Najczęstsze błędy w pisaniu na maturze z niemieckiego.

Pisanie wypracowania na maturze rozszerzonej wcale nie musi być takie trudne, jak Ci się wydaje.

Oto moje 3 podstawowe rady, które zawsze powtarzam swoim kursantom:

 1. Załóż zeszyt, albo znajdź jedno miejsce w notatniku i wypisz z każdego sprawdzonego wypracowania błędy. Zalecam przepisanie zdania lub fragmentu zdania z błędem oraz napisanie jakiego typu błąd się pojawił. Nie chodzi tu o nazwy gramatyczne, tylko hasła typu szyk weil, rodzajnik, -n w l.mn. w Dativie.
 2. Zawsze przeczytaj swoje wypracowanie. Nidy nie oddawaj, jak nie przeczytasz minimum raz. Jeśli przeczytasz 3 razy w odstępie czasu, np. rano, wieczorem i następnego dnia, jest większa szansa że znajdziesz więcej błędów.
 3. Wracaj do tego zeszytu, notatek z błędami często, by wyrobić sobie świadomość, jakie błędy popełniasz.

Jeżeli masz problem ze znalezieniem błędów, zerknij na poniższą listę. Zawarłam w niej najczęstsze błędy, które od lat znajduję w wypracowaniach.

Błędy wynikające z faktu, że lepiej znamy angielski. Jeśli masz konto na Instragramie to napisałam, cieszący się dość dużą popularnością, post na temat 7 takich błędów. Jeśli nie masz tam konta, poniżej przeczytaj, o czym tam pisałam. –

 1. Das Buch ist mehr interessant als der Film. Das Buch ist interessanter als der Film. W języku angielskim przymiotnik wielosylabowy stopniujemy używając more, ale w niemieckim bez względu na długość przymiotnika i ilość sylab używamy końcówki -er).
 2. Er bekam populär. Er wurde populär. (become-stać się, zostać po ang., ale po niemiecku bekommen, bekam, bekommen oznacza dostać).
 3. Ich möchte den Kuchen also. Ich möchte auch Kuchen. (also występuje po niemiecku i angielsku, tak samo się pisze, inaczej czyta, ale also po ang. oznacza również, a po niemiecku a więc. Stąd też w tym zdaniu używamy auch)
 4. Da Ich so sage. Da ich so sage. (I jako ja po ang. w środku zdania piszemy też wielką literą, ale po niemiecku małą).
 5. Ich bin in 1994 geboren. Ich bin 1994/im Jahr(e) 1994 geboren. (W jezyku niemieckim nie używamy in przed datami)
 6. Er ist besser than sein Bruder. Er ist besser als sein Bruder. (Than nie występuje w języku niemieckim tylko angielskim.)
 7.  Wann ich ein Kind war, mochte ich schwimmen. Als ich ein Kind war, mochte ich schwimmen. (angielskie when oznacza wann, ale do czynności jednorazowych, bądź okresu czasu w przeszłości używamy als. Nie myl wenn, wann, als.  Wann besuchst du mich? Wenn ich Zeit habe.

Rodzajniki, liczba mnoga, przypadki

 1. Ucz się zawsze z rodzajnikiem i l. mn.
 2. Stosuj kolory do rodzajników i wypisuj rzeczowniki jednego rodzaju na kartce. Trzy kartki der, die, das w różnych kolorach powieś w swoim pokoju w 3 różnych widocznych miejscach. Wracaj do nich, patrz na kolory, powtarzaj na głos.
 3. Są różnie schematy liczby mnogiej, dlatego sprawdź w słowniku jak nie jesteś pewien i nie dodawaj wszędzie -n do l. mn.
 4. Nie zawsze przypadek jest taki jak w.j. polskim, np. Przeszkadzam jej (komu czemu? Celownik) Ich störe sie (przeszkadzam jej, Akkusativ).

Zaimki osobowe ihr/sein,

Do niedawna uczyłam rysując ludzika oraz kobitkę w sukience, by zobrazować różnicę między ihr/sein. Aż pewnego dnia wpadłam na pomysł, by skojarzyć sein z s na koszulce supermena. Zapamiętaj S jak Supermen i już nie będziesz popełniać tego błędu.

Błędne formy czasowników w czasie przeszłym, sporadycznie ale czasem zły czasownik posiłkowy.

1.Wracaj do tabelki trzech form. To taka rymowanka, którą warto powtarzać

2. Warto poszukać albo samemu stworzyć listę czasowników nieregularnych według powtarzających się samogłosek

Np.

-e/a/e

Essen, aß, gegessen

geben gab, gegeben

-i/a/o

beginnen, begann, begonnen

gewinnen, gewann, gewonnen

Rekcja czasownika, przymiotnika oraz zły przyimek

Przyimki, bo tłumaczymy dosłownie z polskiego, albo piszemy tak jak w angielskim np. in 1994 tak mówi się po angielsku. Po niemiecku poprawnie są dwie formy: 1994 lub im Jahr(e) 1994. Tak ta pierwsza opcja jest bez przyimka in.

Końcówki przymiotników,

Nie uczcie się na pamięć tabelek, lepiej postawić na skojarzenia, kształty. Dokładnie tłumaczyłam to w odc. 3 #maturazlanglabs. Jak jesteś ciekawy, zajrzyj tu.

Wtedy od razu skojarzenie z pistoletem, czy łóżkiem/kluczem ułatwi Ci zdecydowanie życie.

Brak -n w Dativie liczby mnogiej mit Freunden.

-en w N-Deklination, Ich sehe den Studenten, Polizisten etc.

Kalki językowe. Chęć przetłumaczenia zdania z polskiego na j. obcy, by tak samo ładnie brzmiało jak po polsku. Błąd. Lepiej powiedzieć prościej, znaleźć synonim, niż popełnić błąd logiczny, ponieważ rozmówca może nas nie zrozumieć. Podobnie zresztą na maturze rozszerzonej błędy spójności i logiki wynikają właśnie z kalek językowych.

 

A może robisz inne błędy, napisz w komentarzu. Resumując, pamiętaj o trzech złotych radach: zeszyt, przeczytanie minimum raz wypracowania, świadomość błędów. Ja kiedyś miałam większe problemy z rodzajnikami oraz n w l. mn. W Dativie. A Ty? Czy odnajdujesz w powyższej liście swoje błędy? Czy już wiesz, jaki typ błędów jest charakterystyczny dla Ciebie?